RO | EN

Despre noi

Fundaţia “Tradiţia Românească” este înregistrată în Registrul Fundaţiilor şi Asociaţiilor prin Sentinţa Civilă nr. 133 emisă de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în data de 06.07.2000.
Misiune:
Fundaţia “Traditia Romanească” îşi propune, prin însuşi statutul ei, să promoveze şi să aprofundeze identitatea naţională a poporului român, cu ceea ce aceasta identitate are specific si particular, mai ales în rândul tinerilor.


Datele de identificare ale Fundaţiei:                                            


Denumire: Fundaţia "Tradiţia Românească” 
Adresa: București, str.Blănari nr 11 ap. 21,Sector 3
Cod fiscal: 13584068
Cont LEI:   RO80RNCB0090000535890001
Cont EUR:  RO57RNCB0090000535890027
Banca:      B.C.R. LIPSCANI
SWIFT:     RNCBROBU

Conducere:


Fundația "Traditia Romanească” este condusă de un Consiliu Director având următoarea componență:

 
Pr. dr. Vasile Gavrilă, Fondator
Președinte al Consiliului Director

Ionuț Pavel, Manager de Proiect
Membru al Consiliului Director

Principalele activităţi ale Fundatiei:

  • Editare de carte şi albume de artă

Editura „Fundaţia Tradiţia Românească" funcționează începând din anul 2000, fiind înregistrată de Biblioteca Națională a României din același an.
Începând cu anul 2014 Editura „Fundaţia Tradiţia Românească" a devenit membră a Asociației Opera Teologică Ortodoxă, asociație înființată de către: Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și „Fundaţia Tradiţia Românească".

Titlurile cărților, detalii despre prețuri și comanda online se pot plasa urmărind calea de mai jos:
detalii aici


  • Organizarea de tabere de vară şi pelerinaje


Pentru tineri, atât în ţară cât şi în străinătate, cu sprijinul şi colaborarea unor asociaţii naţionale – Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România  (ASCOR), precum şi internaţionale – "Balkan Orthodox Youth Association”, "Association Saint-Silouane L’Athonite” din Elvetia şi Asociaţia "Nepsis” din Franta. Scopul acestor întâlniri îl constituie, dincolo de bucuria întâlnirii tinerilor şi împărtăşirea propriilor experienţe şi cunoştinţe, descoperirea valorilor tradiţionale, precum şi stabilirea unor punţi de legătură în spirit creştin-ortodox, în spaţiul cultural balcanic şi european.
Elevii Liceului Teoretic Sf. Trei Ierarhi beneficiază de ofertele Fundației „Tradiţia Românească" în cadrul programului de tabere de creație Școala de vară .
Școala de vară este un loc ideal pentru dezvoltarea activităţilor social-educative şi culturale prin cadrul pitoresc oferit de plaiurile vrâncene.
Programul este foarte bine structurat, realizat în urma experienței dobândite în anii precedenți, cu diversificarea activităților creative, sportive și de divertisment, spre marea bucurie a copiilor.
Mai multe fotografii se pot vedea în secțiunea "Galerie foto".


Prin activitatea desfăşurată în tot acest timp,„Tradiţia Românească" a revitalizat valorile naţionale, fără a nega în vreun fel importanţa integrării europene ci, prin colaborările cu asociaţiile internaţionale, constituie o punte de legătură a culturilor şi tradiţiilor în spaţiul european.

Atât prin voluntarii fundaţiei, cât şi prin parteneriatul cu A.S.C.O.R. şi Asociaţia "Nepsis” din Franţa, Fundaţia Tradiţia Românească a distribuit, cu titlul de donaţie, cu ocazia diferitelor manifestări culturale în rândul tinerilor, atât în ţară cât şi în străinătate casete si CD, carti si albume.

Dezvoltarea activităţilor şi iniţierea de noi proiecte se impune ca o permanenţă pentru dinamica activităţii fundaţiei, în primul rând ca urmare a impactului direct cu beneficiarii şi cu cerinţele acestora.

  • Liceul Teoretic Sf. Trei Ierarhi

Din întâlnirile avute cu tinerii, elevi şi studenţi,
dar şi cu proaspeţii absolvenţi ajunşi cadre didactice  în instituţiile de învăţământ, a rezultat, ca o primă necesitate, găsirea unei alternative educaţionale care să contrabalanseze efectele  nocive ale importurilor non-culturale
şi care au subminat cultura tradiţională românească.
Astfel, în anul 2007 Fundaţia Tradiţia Românească, prin Consiliul Director, a hotărât demararea unui proiect, cu perioada de implementare şi lansare în termen de10 ani: înfiinţarea unei şcoli ortodoxe pentru ciclul primar şi gimnazial.
Acest proiect s-a născut din dorinţa de a asigura copiilor o formare completă,  prin concursul unui corp profesoral tânar şi bine motivat, capabil de a descoperi talentele şi înclinaţiile particulare ale fiecărui copil.

Această educaţie se face respectând curriculum-ul şi programele specifice adoptate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; totodată educaţia se face într-o atmosferă şi un spirit creştin, cu un număr de copii redus ţintind o calitate mai ridicată şi obţinerea de performanţe şcolare peste medie.

Ne-am dorit să îmbinăm latura socială cu cea educativă, prin dezvoltarea educației integrate respectiv, integrarea copiilor cu nevoi speciale (CES), a copiilor proveniți din medii sociale defavorizate, pentru a obține maximum de plusvaloare într-o investiție socială cu efecte în societate pe termen lung.Proiectul cuprinde două etape:
I. Proiectul pe termen scurt şi mediu (aproximativ primii 4 ani)
II. Proiectul final – înfiinţarea propriului complex educaţional.

I. Proiectul pe termen scurt şi mediu

Această etapă se întinde pe perioada unui ciclu de învăţământ, la finalul căruia vom fi evaluaţi pentru acreditarea cursurilor liceale, autorizate începând cu anul școlar 2017 - 2018, școala find în prezent acreditată pentru ciclurile primar și gimnazial.

Cursurile se desfășoară în două spații închiriate, după cum urmează:
- Imobilul din str. Virgiliu nr. 40, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 152 ”Uruguay”;
- Imobilul din Piata Eudoxiu Hurmuzachi – Piata Muncii, la intersectia Soselei Mihai Bravu cu Bulevardul Basarabia.

II. Proiectul final – Complexul Educaţional „Sfinţii Trei Ierarhi”

Obiectivul final este ridicarea Complexului Educaţional „Sfinţii Trei Ierarhi”. Este un proiect amplu, materializat ideologic şi scriptic în schiţa campusului. Aşa cum este conceput, acest complex educaţional va crea o adevărată oază de linişte şi protecţie pentru copiii noştri. Corpuri de clădire cu incinte separate pentru elevii mici şi pentru cei mari, bibliotecă, ateliere meşteşugăreşti şi de artă, săli de conferinţe, dormitoare şi săli de mese pentru regimul de semiinternat, nemaivorbind de spaţiul verde prevăzut cu generozitate în proiect – toate acestea vor oferi copiilor sănătatea sufletească (şi nu numai) de care au nevoie.
GALERIE FOTO