RO | EN

Binefacere

Fundația Tradiția Românească a desfășurat o activitate de binefacere constantă și susținută, mila și întrajutorarea fiind trăsături profund identitare ale poporului român. Dorim implicarea tineretului român în acțiuni de binefacere, în mod deosebit în mediul studențesc, ajutându-i să descopere bucuria faptei bune pentru aproapele.

Principalele activități de binefacere desfășurate:

  • Din sursele atrase anual din colectarea celor  2% din impozitul pe venit

Fundația noastră contribuie la susținerea cheltuielilor de școlarizare pentru un număr de 20 elevi ai Liceului Teoretic Sf. Trei Ierarhi, provenind din familii cu mulți copii și cu posibilități materiale reduse.

Ne-am dorit să îmbinăm latura socială cu cea educativă, prin dezvoltarea educației integrate respectiv, integrarea copiilor cu nevoi speciale (CES), a copiilor proveniți din medii sociale defavorizate, pentru a obține maximum de plusvaloare într-o investiție socială cu efecte în societate pe termen lung.  • În parteneriat cu S.C. SENIOR SOFTWARE AGENCY SRL

Acordarea unor burse private în condiţiile Legii nr. 376/2004 unor elevi merituoși ai Liceului Teoretic Sf. Trei Ierarhi.

  • În parteneriat cu A.S.C.O.R.  

Donare de cărți și CD-uri pentru studentii participanți la diferitele manifestări organizate de către ASCOR;

Organizarea unor vizite periodice la casele de copii, căminele de bătrâni, precum și a unor tabere de vară la Așezământul de copii de la Valea Plopului.
 

În parteneriat cu S.C. Novensys

Acordarea de ajutoare financiare și materiale unor persoane bolnave și nevoiașe;
Acordarea unor sponsorizări financiare Asociației Pro Vita din Valea Plopului pentru copii abandonați.

Proiecte de binefacere în derulare


Dezvoltarea activităţilor şi iniţierea de noi proiecte se impune ca o permanenţă pentru dinamica activităţii Fundaţiei, în primul rând ca urmare a impactului direct cu beneficiarii şi cu cerinţele acestora.


Proiectul "Ulița Copilăriei’, derulat în parteneriat cu SC OMV PETROM SA în cadrul programului „Țara lui Andrei”

Avem responsabilitatea de a ne implica în educarea copiilor, îndeosebi ai celor cu mijloace materiale reduse, pentru a-i ajuta să se integreze și să se implice eficient în societate. Unii dintre ei sunt copii talentați și nu au nevoie decât de  o mână întinsă pentru a ieși din monotonia vieții  lor, pentru a vedea că viața poate fi și frumoasă și că există  și altfel de "prietenii” decât cele din lumea virtuală a internetului; copiii pot descoperi ca există viața și în afara asfaltului și betoanelor din București, că natura, animalele, câmpul, pădurea, nu sunt filme de ficțiune. Dar și că trebuie să învețe, și să folosească cunoștințele pentru a se bucura de rezultatele muncii lor.

Beneficiari

Credem că lucrurile bune şi valoroase se fac cu pași mici. La început au fost implicați elevii de gimnaziu ai Liceului Teoretic Sf. Trei Ierarhi si cei ai școlii generale din satul Lacul lui Baban, comuna Gura Caliţei, jud. Vrancea.

Partenerii Fundației Tradiția Românească sunt  Liceul Teoretic Sfinții Trei Ierarhi, colaboratorii voluntari ai Fundației Tradiția Românească și Comunitatea meșterilor populari cooptați prin proiect

Grupul țintă: 45 de copii cu vârste între 7 – 14 ani

Beneficiari: 100 de tineri, din București și din satul Lacul lui Baban.

Obiective:

Scopul: Dezvoltarea taberei de creatie permanente în satul Lacul lui Baban, comuna Gura Caliţei, jud. Vrancea, pentru elevii de clasele I-VIII din cadrul Liceului Teoretic Sfinții Trei Ierarhi din Bucuresti, precum și din alte școli partenere.

Obiective specifice

1)  deprinderea unor abilități practice, prin folosirea mâinilor pentru activități artistice/meșteșugăresti – ceea ce dezvoltă în mod extraordinar creierul;

2) socializarea și toleranța în diversitate, prin crearea unor grupuri mixte de elevi din Bucuresti și satul Lacul lui Baban, astfel încât fiecare să se folosească din experienta celorlalti, să invețe lucrul în echipă;

3) valorificarea produselor realizate în cadrul taberei, ceea ce le permite elevilor să învețe, pe de o parte, bucuria împărtășirii din rodul propriei munci cu ceilalți și, pe de alta parte, să-și acopere o parte din cheltuielile curente cu educația (manuale, rechizite, diverse echipamente etc) și să devină astfel mai responsabili.

O scurta descriere
 
Pentru implementarea proiectului, Fundația Tradiția Românească a încheiat un parteneriat cu Parohia din satul Lacul lui Baban, Com. Gura – Caliței, Jud. Vrancea.

Elevii lucrează în doua semigrupe, fiecare având pe parcursul unei serii câte un atelier specific:

Semigrupa 1: Ateliere de icoane și sculpturi in lemn

Semigrupa 2: Ateliere de broderii și împletituri

Ultimul atelier va fi făcut în comun de ambele semigrupe. Atelierele vor fi coordonate de un grup mixt de profesori de artă din Bucuresti și meșteri tradiționali locali din satul Lacul lui Baban.

Programul efectiv de învățare a meșteșugurilor va fi alternat cu activități recreative de tipul: jocuri, scurte drumeții prin împrejurimi, descoperirea vietăților din ogrăzile țăranilor, întâlnirea cu virtuozi tradiționali din sat, vizite la mănăstiri.

Produsele realizate de către copii vor fi comercializate prin amenajarea unui stand la Biserica Sf. Nicolae (Rusă) din Piața Universității din Bucuresti. Organizarea primei tabere s-a efectuat pe cheltuiala Fundației Tradiția Românească.

Dupa finalizarea primului proiect, tabăra va  avea o activitatea continuă (tabere de creație organizate de 2 ori pe lună în perioada anului școlar de 2-3 zile si pe o perioadă de 7 zile în perioada vacanțelor).

Resursele umane implicate

Coordonator proiect: Pr. Vasile Gavrilă, președintele fundației
Manager de proiect: Ionuț Pavel
Responsabil financiar: Ileana Petrescu
Cadrele didactice din cadrul Liceului Teoretic Sfinții Trei Ierarhi
Voluntarii și partenerii activi ai fundatiei.