RO | EN

Despre noi

Fundaţia “Tradiţia Românească” este înregistrată în Registrul Fundaţiilor şi Asociaţiilor prin Sentinţa Civilă nr. 133 emisă de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti în data de 06.07.2000.

Misiune:
Fundaţia “Traditia Romanească” îşi propune, prin însuşi statutul ei, să promoveze şi să aprofundeze identitatea naţională a poporului român, cu ceea ce aceasta identitate are specific si particular, mai ales în rândul tinerilor.

Fundaţia Tradiţia Românească este condusă de un Consiliu Director, având următoarea componență:

Preşedinte şi fondator: Pr. Dr. VASILE GAVRILĂ
Membri:
IONUT SEBASTIAN PAVEL
BRÂNDUȘA VRÂNCEANU
ILEANA PETRESCU

Datele Fundaţiei:

Cod fiscal: 13584068
Cont LEI: RO80RNCB0090000535890001
Cont EUR: RO57RNCB0090000535890027
Banca: B.C.R. LIPSCANI
SWIFT: RNCBROBUPrincipalele activităţi ale Fundatiei:


Editare de carte şi albume de artă:

Părintele Sofian Boghiu, Smerenia şi dragostea, însuşirile trăirii ortodoxe, Bucureşti, 2001;

Pr. Dr. Vasile Gavrilă, Cununia – viaţă întru Împărăţie, Bucureşti, 2004;

Idem, Pentru Tineri, Bucureşti, 2009;

Idem, Prin Uşile Pocăinţei, Paşi spre Înviere, Bucureşti, 2010;

Idem, Nunta, comuniune întru desăvârşire,tipărită cu binecuvântarea I.P.S. Iosif, pentru festivalul De dragul frumosului, Paris, 2012;

Idem, Duhovnicul de la miezul nopţii, Bucureşti, 2012;
Virgiliu Gheorghe, Efectele Televiziunii asupra minţii umane, Bucureşti, 2005, prima ediţie;

Bogdan Bratu, Icoana Împărăţiei – Pictura exterioară a Bisericilor Moldovei, Album iconografic, Bucureşti, 2010.
  •  Editare de CD şi DVD cu înregistrări ale conferinţelor organizate în colaborare cu Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România  (ASCOR)

Titluri înregistrate:       

IPS Serafim Joantă, Înnoirea isihastă din sec.XVIII ;
Pr. Arsenie Papacioc, Despre familie;
Pr. Arsenie Papacioc, Interviu;
Pr. Arsenie Papacioc, Despre căsătorie;
Pr. Arsenie Papacioc, Cuvânt de folos;
Pr. Sofian Boghiu, Despre rugul aprins;
Pr. Sofian Boghiu, Despre smerenie;
Pr. Sofian Boghiu, Cuvânt pentru un an bun;
Pr. Teofil Părăian, Viaţa în Hristos;
Pr. Teofil Părăian, Filocalia şi viaţa spirituală;
Pr Dionisie Ignat, Dialog cu Părinti Athoniţi;
Pr. Gheorghe Calciu, Cuvânt către tinerii României;
Pr. Vasile Gavrilă, Căsătoria şi familia creştină;
Pr. Vasile Gavrilă, Ascultarea – desăvârşita libertate;
Pr. Vasile Gavrilă, De ce suntem singuri?
Pr. Vasile Gavrilă, Postul între moarte şi înviere;
A.S.C.O.R., Colinde din Bătrâni;
Grupul psaltic al Bisericii Sf Nicolae – Paraclis Universitar, Paraclisul Maicii Domnului Pantanassa;
Grupul psaltic al Bisericii Sf Nicolae – Paraclis Universitar, Priveghere la Sf. Nicolae;
Grupul psaltic al Bisericii Sf Nicolae – Paraclis Universitar, Fecioara astăzi;

Organizarea de tabere de vară şi pelerinaje pentru tineri, atât în ţară cât şi în străinătate, cu sprijinul şi colaborarea unor asociaţii naţionale – Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România  (ASCOR), precum şi internaţionale – "Balkan Orthodox Youth Association”, "Association Saint-Silouane L’Athonite” din Elvetia şi Asociaţia "Nepsis” din Franta. Scopul acestor întâlniri îl constituie, dincolo de bucuria întâlnirii tinerilor şi împărtăşirea propriilor experienţe şi cunoştinţe, descoperirea valorilor tradiţionale, precum şi stabilirea unor punţi de legătură în spirit creştin-ortodox, în spaţiul cultural balcanic şi european
Prin activitatea desfăşurată în tot acest timp,„Tradiţia Românească" a revitalizat valorile naţionale, fără a nega în vreun fel importanţa integrării europene ci, prin colaborările cu asociaţiile internaţionale, constituie o punte de legătură a culturilor şi tradiţiilor în spaţiul european.


Atât prin voluntarii fundaţiei, cât şi prin parteneriatul cu A.S.C.O.R. şi Asociaţia "Nepsis” din Franţa, Fundaţia Tradiţia Românească a distribuit, cu titlul de donaţie, cu ocazia diferitelor manifestări culturale în rândul tinerilor, atât în ţară cât şi în străinătate casete si CD, carti si albume.

Dezvoltarea activităţilor şi iniţierea de noi proiecte se impune ca o permanenţă pentru dinamica activităţii fundaţiei, în primul rând ca urmare a impactului direct cu beneficiarii şi cu cerinţele acestora.
Din întâlnirile avute cu tinerii, elevi şi studenţi, dar şi cu proaspeţii absolvenţi ajunşi cadre didactice în instituţiile de învăţământ, a rezultat, ca o primă necesitate găsirea unei alternative educaţionale care să contrabalanseze efectele nocive ale importurilor non-culturale şi care au subminat cultura tradiţională românească.

Astfel, în anul 2007 Fundaţia Tradiţia Românească, prin Consiliul Director, a hotărât demararea unui proiect, cu perioada de implementare şi lansare în termen de10 ani: înfiinţarea unei şcoli ortodoxe pentru ciclul primar şi gimnazial.

Acest proiect s-a născut din dorinţa de a asigura copiilor o formare completă,  prin concursul unui corp profesoral tânar şi bine motivat, capabil de a descoperi talentele şi înclinaţiile particulare ale fiecărui copil.

Această educaţie se va face respectând curriculum-ul şi programele specifice adoptate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; totodată educaţia se va face într-o atmosferă şi un spirit creştin, cu un număr de copii redus ţintind o calitate mai ridicată şi obţinerea de performanţe şcolare peste medie.


Proiectul va avea două etape:
I. Proiectul pe termen scurt şi mediu (aproximativ primii 4 ani)
II. Proiectul final – înfiinţarea propriului complex educaţional.

I. Proiectul pe termen scurt şi mediu

Această etapă se va întinde pe perioada unui ciclu de învăţămât, la finalul căruia vom fi evaluaţi pentru acreditare. Şcoala funcţionează într-un spaţiu consacrat (cădirea unei şcoli de stat), cu două clase (o clasă I şi o clasă a V-a) şi se va dezvolta anual cu câte o clasă suplimentară pentru fiecare ciclu de învăţământ.


II. Proiectul final – Complexul Educaţional „Sfinţii Trei Ierarhi”


La finalul primei perioade de dezvoltare instituţională, perioadă finalizată cu obţinerea acreditării pentru ciclurile primar şi gimnazial, obiectivul este ridicarea Complexului Educaţional „Sfinţii Trei Ierarhi”. Este un proiect amplu, materializat ideologic şi scriptic în schiţa campusului. Aşa cum este conceput, acest complex educaţional va crea o adevărată oază de linişte şi protecţie pentru copiii noştri. Corpuri de clădire cu incinte separate pentru elevii mici şi pentru cei mari, bibliotecă, ateliere meşteşugăreşti şi de artă, săli de conferinţe, dormitoare şi săli de mese pentru regimul de semiinternat, nemaivorbind de spaţiul verde prevăzut cu generozitate în proiect – toate acestea vor oferi copiilor sănătatea sufletească (şi nu numai) de care au nevoie.