RO | EN

Campania Fundaţiei Tradiţia Românească pentru colectarea unor fonduri

Proiectele noastre nu vor schimba lumea, însă într-un colţ al ei va fi mai bine!

Conduci o companie prosperă?

Redirecţionează până la 20% din impozitul pe profit si, astfel ,vei întoarce o parte din beneficiile companiei tale comunităţii!


 • Este legal: Conform Codului Fiscal, art. 25, contribuabilii care efectuează sponsorizări in limita minimă dintre 5‰ din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarii.În acest sens, între Fundaţia Tradiţia Românească și compania dvs se va încheia un contract de sponsorizare.
 • Nu vă costă nimic.E GRATIS!
 • Beneficiați de o plusvaloare imensă, concretizată in 2 directii: satisfacția unei fapte bune + promovare.

Ce trebuie sa faci:

Trebuie doar sa direcționați 20% din impozitul pe profit pe 2018, dar nu mai mult de 0.5% din cifra de afaceri) către Fundaţia Tradiţia Românească (http://www.traditiaromaneasca.ro/).

Persoana contact :
Ileana Petrescu, Membru al Consiliului Director&Contabil Șef
Tel: 0786602946
 
Proiecte în derulare

1. "Ulița Copilăriei’ – Școală de vară pentru copii


Avem responsabilitatea de a ne implica în educarea copiilor, îndeosebi ai celor cu mijloace materiale reduse, pentru a-i ajuta să se integreze și să se implice eficient în societate.
Unii dintre ei sunt copii talentați și nu au nevoie decat de o mâna întinsă pentru a ieși din monotonie, pentru a vedea că viața poate fi și frumoasă și că există și altfel de "prietenii” decât cele din lumea virtuală a internetului.
 
Obiectivul principal al Școlii de vară îl constituie atât deprinderea unor abilități practice de către copii, cât și desfășurarea unor activități recreative într-un mediu natural, sănătos și plăcut.
Programul este variat, incluzând atât activități educative, cât și sportive și recreative, încercând să asigure copiilor menținerea unei stări fizice sănătoase, valorificarea și dezvoltarea cunoștințelor de cultură generală, afirmarea aptitudinilor artistice și de creativitate.

Impactul în comunitate pe termen scurt:
 • Inițierea si dezvoltarea relației rural - urban, descoperirea prieteniei și a lucrului în echipă, ca mijloc de educare a copilului
 • Implicarea voluntarilor în acțiuni concrete, care să-i motiveze și să atragă alți voluntari
 • Orientarea copiilor cu posibilități materiale reduse spre dezvoltarea capacităților creative.
 • Insuflarea bucuriei pentru lucrul făcut cu propriile mâini și fructificarea rodului muncii lor.

Impactul pe termen lung:
 • Sporirea calității educației prin orientarea copiilor către frumos, artă, natură;
 • Crearea condițiilor pentru descoperirea prieteniei, a toleranței și a ajutorării;
 • Implicarea comunității locale în activitățile derulate, stabilirea unor punți între mediul rural și cel urban.
  

Perspective de dezvoltare


Școala de vară este un loc ideal pentru dezvoltarea activităţilor social-educative şi culturale prin cadrul pitoresc oferit de plaiurile vrâncene, având:
 • funcţie socială, pentru că oferă un cadru prielnic de integrare a copiilor proveniți din familii numeroase, cu venituri reduse,
 • funcţie educaţională, prin atelierele de pictură, modelaj și cenaclurile literare;
 • funcţie culturală, prin programele de expoziţii cu lucrările copiilor, piese de teatru, vizionări și audiţii de opere culturale.
 
În prezent, sunt în curs de desfășurare lucrări  pentru extinderea spațiului de cazare, cu suplimentarea grupurilor sanitare și cu redimensionarea sălii de mese, urmând ca la finalizarea acestora să se desfășoare procedura de autorizare a campusului.
  
Dorim ca acest campus să devină o altfel de lume atât pentru cei mici si nevoiași, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și descoperi și afirma capacitatea lor creatoare, cât si pentru tinerii implicați în această activitate socială, oferindu-le și lor bucuria lucrării faptelor bune.

2. Proiectul de binefacere ”O mână întinsă pentru cei săraci”

Prin acest proiect dorim să asigurăm fondurile necesare pentru continuarea activităților de acordare a unor ajutoare financiare și materiale unor persoane bolnave și nevoiașe, aflate în evidențele fundației noastre.