RO | EN

Binefacere

Fundația Tradiția Românească a desfășurat o activitate de binefacere constantă și susținută, mila și întrajutorarea fiind trăsături profund identitare ale poporului român. Dorim implicarea tineretului român în acțiuni de binefacere, în mod deosebit în mediul studențesc, ajutându-i să descopere bucuria faptei bune pentru aproapele.

Principalele activități de binefacere desfășurate:

1. Susținerea cheltuielilor de școlarizare pentru un număr de 20 elevi ai Școlii Gimnaziale Sf. Trei Ierarhi, provenind din familii cu mulți copii și cu posibilități materiale reduse.
 
2. În parteneriat cu SC NOVENSYS 

  • acordarea de ajutoare financiare și materiale unor persoane bolnave și nevoiașe; 
  • acordarea unor sponsorizări financiare Asociației Pro Vita din  Valea Plopului pentru copii abandonați.


3. În parteneriat cu   CU A.S.C.O.R.  

  • donare de cărți și CD-uri pentru studentii participanți la diferitele manifestări organizate de către ASCOR
  • organizarea unor vizite periodice la casele de copii, căminele de bătrâni, precum și tabere de vară la Așezământul de copii de la Valea Plopului.
 

Proiecte de binefacere în derulare


Dezvoltarea activităţilor şi iniţierea de noi proiecte se impune ca o permanenţă pentru dinamica activităţii Fundaţiei, în primul rând ca urmare a impactului direct cu beneficiarii şi cu cerinţele acestora.


Proiectul "Ulița Copilăriei’ 

Avem responsabilitatea de a ne implica în educarea copiilor, îndeosebi ai celor cu mijloace materiale reduse, pentru a-i ajuta să se integreze și să se implice eficient în societate. Unii dintre ei sunt copii talentați și nu au nevoie decât de  o mână întinsă pentru a ieși din monotonia vieții  lor, pentru a vedea că viața poate fi și frumoasă și că există  și altfel de "prietenii” decât cele din lumea virtuală a internetului și altfel de "munci” decât rânitul în grajd sau munca la câmp. Unii dintre ei pot descoperi ca există viața și în afara asfaltului și betoanelor din București, că natura, animalele, câmpul, pădurea, nu sunt filme de ficțiune. Ceilalți pot descoperi că există și muzee, teatre, cărți, că se poate trăi și altfel decât cu munca brută și istovitoare. Cu toții pot descoperi o altfel de lume decât cea în care s-au născut și în care trăiesc. Dar și că trebuie să învețe, și să folosească cunoștințele pentru a se bucura de rezultatele muncii lor.


Beneficiari

Credem că lucrurile bune şi valoroase se fac cu pași mici. La început vor fi implicați elevii de gimnaziu ai Școlii Gimnaziale Sf. Trei Ierarhi si cei ai școlii generale din satul Lacul lui Baban, comuna Gura Caliţei, jud. Vrancea.

Partenerii Fundației Tradiția Românească sunt  Școala Generală din satul Lacul lui Baban, colaboratorii voluntari ai Fundației Tradiția Românească și Comunitatea meșterilor populari cooptați prin proiect

Grupul țintă: 45 de copii cu vârste între 7 – 14 ani

Beneficiari: 100 de tineri, din București și din satul Lacul lui Baban.


Obiective:

Scopul: înființarea unei tabere de creatie permanente în satul Lacul lui Baban, comuna Gura Caliţei, jud. Vrancea, pentru elevii de clasele I-VIII din Bucuresti și cei ai Școlii Generale din satul Lacul lui Baban.

Obiective specifice

1)  deprinderea unor abilități practice, prin folosirea mâinilor pentru activități artistice/meșteșugăresti – ceea ce dezvoltă în mod extraordinar creierul

2) socializarea și toleranța în diversitate, prin crearea unor grupuri mixte de elevi din Bucuresti și satul Lacul lui Baban, astfel încât fiecare să se folosească din experienta celorlalti, să invețe lucrul în echipă, să fie mai deschiși către acceptarea diversitatii

3) valorificarea produselor realizate în cadrul taberei, ceea ce le permite elevilor să învețe, pe de o parte, bucuria împărtășirii din rodul propriei munci cu ceilalți și, pe de alta parte, să-și acopere o parte din cheltuielile curente cu educația (manuale, rechizite, diverse echipamente etc) și să devină astfel mai responsabili.

O scurta descriere
 
Pentru implementarea proiectului, Fundația Tradiția Românească a încheiat deja un parteneriat cu Parohia din satul Lacul lui Baban, Com. Gura – Caliței, Jud. Vrancea, care va pune la dispoziție spațiul pentru desfășurarea taberei. Clădirea existentă este adecvată pentru activitățile propuse, având bucătărie, dormitoare, încăperi pentru atelierele de creație. Lipsesc însă dotări minime, pe care ne propunem să le asigurăm prin acest proiect. În prima lună a proiectului vor fi achiziționate și montate mobilierul si echipamentele . Se va forma prima grupa de 45 copii care va participa la activitățile taberei: estimativ 20 copii din Bucuresti clasele I-IV de la scoala Sf. Trei Ierarhi si 25 copii din satul Lacul lui Baban. Desfășurarea propriu-zisă a taberei se va face într-un sfârșit de săptămână  (vineri – sambata – duminica). Elevii se vor împărți în doua semigrupe, fiecare având pe parcursul celor 3 zile câte un atelier specific:

Semigrupa 1: Ateliere de icoane și sculpturi in lemn

Semigrupa 2: Ateliere de broderii și împletituri

Ultimul atelier va fi făcut în comun de ambele semigrupe. Atelierele vor fi coordonate de un grup mixt de profesori de artă din Bucuresti și meșteri tradiționali locali din satul Lacul lui Baban.

Programul efectiv de învaâățare a meșteșugurilor va fi alternat cu activități recreative de tipul: jocuri, scurte drumeții prin împrejurimi, descoperirea vietăților din ogrăzile țăranilor, întâlnirea cu virtuozi tradiționali din sat, vizite la mănăstiri.

Produsele realizate de către copii vor fi comercializate prin amenajarea unui stand la Muzeul Țăranului Român și la Biserica Sf. Nicolae (Rusă) din Piața Universității din Bucuresti. Organizarea primei tabere se va face pe cheltuiala Fundației Tradiția Românească.

Dupa finalizarea prezentului proiect, tabăra va  avea o activitatea continuă (tabere de creație organizate de 2 ori pe lună în perioada anului școlar de 2-3 zile si pe o perioadă de 7 zile în perioada vacanțelor).

Resursele umane implicate

Coordonator proiect: Pr. Vasile Gavrilă, președintele fundației
Responsabil dotare: Teodor Gavrilă, voluntar
Profesor arte: Elena Botea, licențiat arte plastice
Meșter popular: sculptor Emanuel Ganciu, voluntar
Coordonator Școala Sf. Trei Ierarhi: profesor Mara Toma,voluntar
Coordonator Școala Gura Calitei: învățătoare Avram Elena, voluntar
Voluntarii și partenerii activi ai fundatiei.