RO | EN

2% Lasă-ți semnătura pe o faptă bună

A început campania de colectare a celor 2% pentru sprijinirea Fundaţiei Tradiţia Românească.

I.  Dacă aveţi venituri din salarii/pensii impozabile: completaţi formularul Declaraţia 230

DESCARCA FORMULARUL AICIDESCARCA IMPUTERNICIREA AICI

1. La rubrica I. Date de identificare a contrbuabilului

Se completează datele personale

2. La rubrica II "Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 2% din impozitul anual"
Se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz, pentru care se solicită 2 %
din impozitul anual (salariu/pensie)

 

3. La rubrica III. Destinatia sumei reprezentand 2%

Suma: nu este obligatorie completarea sumei, se calculează automat

Denumire entitate: Datele fundaţiei sunt deja completate

Apoi se semnează.

II. Dacă aveţi venituri din alte surse: completaţi aceleaşi date în cele 2 rubrici din formularul Declaraţia 200.

(aceasta o veţi primi prin poştă de la Administraţia Financiară sau o descărcați de pe site-ul ANAF).

Denumire entitateVa fi necesar să completați manual datele fundației, așa cum sunt descrise mai jos:

Datele Fundaţiei:

Cod fiscal: 13584068

Cont: RO80RNCB0090000535890001


 
Nu este obligatorie atasarea Anexei. 
Anexa se completeaza de catre persoanele fizice care doresc redirectionarea catre mai multe entitati (fundatii), precizand cat doresc sa directioneze la fiecare fundatie, precum si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri atat din salarii cat si din pensii.


Persoana de contact: Ileana Petrescu
Nr. Telefon: 0786602946
Email: ile_05@yahoo.com

Menţionăm că Fundaţia Tradiţia Românească este iniţiatorul şi finanţatorul Şcolii Gimnaziale "Sfinţii Trei Ierarhi”.
Nota: Începând cu anul 2013 nu se mai completează Fișele Fiscale.

Formularul completat se poate depune:
- personal la Administrația Financiară de care aparțineți;
- electronic - dacă dețineți certificat de semnătura electronica sau
- puteti să îl aduceți la Biserica Sf. Nicolae - Paraclis Universitar, str Ion Ghica nr. 9 și îl vom depune centralizat.